Игри

Информация за страница Временна работа

   Благодарение на обявите за временна работа в интернет, много хора успяват да си докарват допълнителни доходи през определен период от годината. Курортите по морето и планината са идеалните за целта места, като предимството на планинските се състои в това, че те работят целогодишно. На море е възможно да се ходи само и единствено през лятото, така че невинаги има гаранция, че желаещите да изкарат пари ще успеят в това начинание. Достатъчно е да отворим който и да било от сайтовете да обяви, за да се убедим в многобройността на офертите, всяка една от които е свързана със заемането на определена позиция. Хотелите и ресторантите наред с останалите видове заведения са в състояние да осигурят препитание на буквално стотици хора на различна възраст, като предпочитани са младите и то поради същата възрастова граница на туристите. Понякога се назначават и мъже и жени на средна възраст, като те имат предимството на опит и стаж.

   Временна работа като пикола, сервитьори, администратори, шофьори или камериери можем да си намерим почти винаги, особено ако се съгласим без никакви проблеми с предлаганите ни от работодателите условия. Както е известно, мнозина от тях, въпреки че са коректни по отношение на плащанията, до голяма степен предпочитат да си спестят парите за социални и здравни осигуровки. Затова и студентите, които са осигурявани здравно от висшето учебно заведение, в което следват дадена специалност, са идеалните кандидати. Те са още на такава възраст, че не мислят за стаж и пенсия, докато по-възрастните хора са наясно, че всеки един работен ден може да има отражение върху размера на тяхната пенсия. По принцип позициите за хотели позволяват на работещите да нощуват в тях, но това означава осигуряване на подслон и храна. Тук отново има един тънък момент, чрез който работодателите се измъкват от неприятната за тях ситуация с плащането на осигуровки. Те предпочитат да наемат хора, които живеят в курорта или в близкия голям град, така че да не им представлява проблем всеки ден да си пътуват до дома. Така автоматично отпада ангажиментът с намирането на стая за нощуване и осигуряването на три хранения на ден.

   Сравнително малко са позициите, които позволяват дадена временна работа да се практикува през цялата година. Едно от първите и почти задължителни неща касае живеенето в голям град, за предпочитане столица. Там по традиция винаги има най-много хора и следователно възможност да се работи. Строителството и ремонтите процъфтяват именно в големия град и макар че летният сезон е най-силен, то не е изключено и през останалата част от годината да има обекти. Друга област, която ни дава възможност да работим временно, са таксиметровите услуги. Фирмите вече изискват от щофьорите просто всеки месец да им дават по около 130 лева, а останалите изкарани пари си остават за лично ползване, но също и така неизбежните и понякога високи разходи за гориво. Възможността да шофираме почасово, през деня или вечерта, тоест както си изберем, позволява на някои учащи се млади хора едновременно да учат и да работят, но таксиджии са предимно момчета и мъже.

eXTReMe Tracker